Sahaya Giriş İçin Bekleyen Araçlar ( 100 Araç )
SIRA BEYANNAME YÜK TÜRÜ DORSE PLAKA KAYIT TARİHİ AÇIKLAMA
10-2021 1178 ************646289 Normal Yük 31ADL219 | 31AEF912 16.10.2021 16:51 Sırada 1 araç var.
10-2021 292 ************019447 Yaş Sebze Meyve 27ABD998 | 27R9702 16.10.2021 20:25 Sırada 2 araç var.
10-2021 293 ************019448 Yaş Sebze Meyve 34GA9142 | 31ADC025 17.10.2021 06:36 Sırada 3 araç var.
10-2021 1201 ************510179 Normal Yük 31RZ601 | 31RAU39 17.10.2021 16:38 Sırada 4 araç var.
10-2021 298 ************001576 Yaş Sebze Meyve 31R2338 | 31ACH705 18.10.2021 10:47 Sırada 5 araç var.
10-2021 328 ************019614 Yaş Sebze Meyve 31DC690 | 31AVD46 19.10.2021 15:24 Sırada 6 araç var.
10-2021 335 ************019630 Yaş Sebze Meyve 31AAH19 | 31AAH20 19.10.2021 19:15 Sırada 7 araç var.
10-2021 339 ************019499 Yaş Sebze Meyve 31HY548 | 31RJ796 20.10.2021 07:20 Sırada 8 araç var.
10-2021 1431 ************012652 Normal Yük 27AES967 | 27ARY09 20.10.2021 14:27 Sırada 9 araç var.
10-2021 349 ************001622 Yaş Sebze Meyve 31R6673 | 31RG547 20.10.2021 14:28 Sırada 10 araç var.
10-2021 350 ************019777 Yaş Sebze Meyve 31RM132 | 31RJ493 20.10.2021 15:18 Sırada 11 araç var.
10-2021 1480 ************658277 Normal Yük 27BS105 | 79DS852 20.10.2021 17:36 Sırada 12 araç var.
10-2021 1485 ************658903 Normal Yük 31AEZ83 | 31NFA75 20.10.2021 17:57 Sırada 13 araç var.
10-2021 1486 ************658911 Normal Yük 31RV194 | 31NAK65 20.10.2021 17:59 Sırada 14 araç var.
10-2021 355 ************019181 Yaş Sebze Meyve 31ABE96 | 31ACF56 20.10.2021 18:10 Sırada 15 araç var.
10-2021 1496 ************104118 Normal Yük 79AAL084 | 27VD452 20.10.2021 20:22 Sırada 16 araç var.
10-2021 1497 ************525690 Normal Yük 79DT257 | 79EB778 20.10.2021 20:27 Sırada 17 araç var.
10-2021 1501 ************019750 Normal Yük 79AAB630 | 79AAG617 21.10.2021 10:49 Sırada 18 araç var.
10-2021 358 ************018949 Yaş Sebze Meyve 31ADK881 | 31SV383 21.10.2021 11:09 Sırada 19 araç var.
10-2021 1540 ************235130 Normal Yük 79AAJ682 | 79EC388 21.10.2021 16:29 Sırada 20 araç var.
10-2021 1541 ************235122 Normal Yük 79AAJ926 | 79AAS600 21.10.2021 16:30 Sırada 21 araç var.
10-2021 371 ************019907 Yaş Sebze Meyve 31R1641 | 31RK154 21.10.2021 16:31 Sırada 22 araç var.
10-2021 1559 ************019926 Normal Yük 79EC564 | 79EC648 21.10.2021 17:55 Sırada 23 araç var.
10-2021 1581 ************663916 Normal Yük 31RT261 | 34UB9943 22.10.2021 11:31 Sırada 24 araç var.
10-2021 55 ************112852 Silobaz Çimento 47AY656 | 47AC845 22.10.2021 12:10 Sırada 25 araç var.
10-2021 1584 ************110259 Normal Yük 34YH3751 | 22.10.2021 13:00 Sırada 26 araç var.
10-2021 1585 ************732532 Normal Yük 63FK927 | 63FK918 22.10.2021 13:06 Sırada 27 araç var.
10-2021 1586 ************113201 Normal Yük 79DU521 | 79DU714 22.10.2021 14:13 Sırada 28 araç var.
10-2021 1588 ************112895 Normal Yük 79AAL118 | 27U4176 22.10.2021 14:23 Sırada 29 araç var.
10-2021 1590 ************114546 Normal Yük 27Z9791 | 27ART08 22.10.2021 14:32 Sırada 30 araç var.
10-2021 1591 ************539546 Normal Yük 27B4139 | 27SN507 22.10.2021 14:32 Sırada 31 araç var.
10-2021 1592 ************012873 Normal Yük 27ACT83 | 73DE632 22.10.2021 14:35 Sırada 32 araç var.
10-2021 1594 ************114115 Normal Yük 27U9436 | 27BT865 22.10.2021 14:39 Sırada 33 araç var.
10-2021 1595 ************113930 Normal Yük 34EJ4054 | 27ACY894 22.10.2021 14:50 Sırada 34 araç var.
10-2021 1597 ************114538 Normal Yük 27SN675 | 27J0078 22.10.2021 14:54 Sırada 35 araç var.
10-2021 1599 ************666050 Normal Yük 31NEV18 | 31AGH46 22.10.2021 15:10 Sırada 36 araç var.
10-2021 1601 ************665479 Normal Yük 73DS966 | 73DS355 22.10.2021 15:12 Sırada 37 araç var.
10-2021 1602 ************235950 Normal Yük 79AAS698 | 79AAS697 22.10.2021 15:19 Sırada 38 araç var.
10-2021 1603 ************539653 Normal Yük 31RAY58 | 31RV520 22.10.2021 15:21 Sırada 39 araç var.
10-2021 1604 ************540807 Normal Yük 79AAP380 | 79AAE227 22.10.2021 15:36 Sırada 40 araç var.
10-2021 1605 ************052395 Normal Yük 34JMR69 | 79EJ940 22.10.2021 15:37 Sırada 41 araç var.
10-2021 1606 ************052387 Normal Yük 34RJ175 | 79EB538 22.10.2021 15:42 Sırada 42 araç var.
10-2021 1607 ************012892 Normal Yük 79EH112 | 79AAD383 22.10.2021 15:42 Sırada 43 araç var.
10-2021 1615 ************012918 Normal Yük 27PY826 | 27P4791 22.10.2021 16:24 Sırada 44 araç var.
10-2021 1616 ************567998 Normal Yük 47AR946 | 47AU748 22.10.2021 16:25 Sırada 45 araç var.
10-2021 1617 ************013123 Normal Yük 27ADV693 | 27AGR527 22.10.2021 16:25 Sırada 46 araç var.
10-2021 1619 ************012912 Normal Yük 27U4425 | 27AJG79 22.10.2021 16:27 Sırada 47 araç var.
10-2021 1620 ************115666 Normal Yük 27L3824 | 27YV151 22.10.2021 16:27 Sırada 48 araç var.
10-2021 1621 ************539399 Normal Yük 79AAB022 | 27LJ462 22.10.2021 16:28 Sırada 49 araç var.
10-2021 1622 ************012915 Normal Yük 27BBP18 | 27AAZ418 22.10.2021 16:28 Sırada 50 araç var.
10-2021 1623 ************015640 Normal Yük 27J1268 | 27AC719 22.10.2021 16:29 Sırada 51 araç var.
10-2021 1624 ************012911 Normal Yük 27BY729 | 27BZ970 22.10.2021 16:31 Sırada 52 araç var.
10-2021 1626 ************539886 Normal Yük 79AL833 | 35LV859 22.10.2021 16:34 Sırada 53 araç var.
10-2021 1627 ************539993 Normal Yük 79EF908 | 79AAK359 22.10.2021 16:36 Sırada 54 araç var.
10-2021 1628 ************012910 Normal Yük 27D6710 | 27V0243 22.10.2021 16:36 Sırada 55 araç var.
10-2021 1629 ************539760 Normal Yük 79DC598 | 79EC378 22.10.2021 16:37 Sırada 56 araç var.
10-2021 380 ************020038 Yaş Sebze Meyve 31DB436 | 31DB490 22.10.2021 16:39 Sırada 57 araç var.
10-2021 1630 ************012905 Normal Yük 27V6910 | 34DHK306 22.10.2021 16:44 Sırada 58 araç var.
10-2021 1631 ************012909 Normal Yük 70FU012 | 70FU013 22.10.2021 16:47 Sırada 59 araç var.
10-2021 1632 ************012940 Normal Yük 27AKG96 | 22.10.2021 16:48 Sırada 60 araç var.
10-2021 1633 ************012907 Normal Yük 79AAG184 | 79AAB485 22.10.2021 16:49 Sırada 61 araç var.
10-2021 1635 ************115492 Normal Yük 61K12898 | 27P3568 22.10.2021 16:51 Sırada 62 araç var.
10-2021 1636 ************542592 Normal Yük 27AGU21 | 27Z0156 22.10.2021 16:52 Sırada 63 araç var.
10-2021 1637 ************541025 Normal Yük 79AAL652 | 79EG447 22.10.2021 16:55 Sırada 64 araç var.
10-2021 1638 ************667344 Normal Yük 79AU328 | 27AYT59 22.10.2021 17:07 Sırada 65 araç var.
10-2021 1641 ************116264 Normal Yük 63NT008 | 63ACB328 22.10.2021 17:20 Sırada 66 araç var.
10-2021 1642 ************541638 Normal Yük 27EN665 | 76DC457 22.10.2021 17:21 Sırada 67 araç var.
10-2021 1643 ************116403 Normal Yük 27ABL898 | 63YT722 22.10.2021 17:22 Sırada 68 araç var.
10-2021 1644 ************237081 Normal Yük 73AAH664 | 33SL984 22.10.2021 17:25 Sırada 69 araç var.
10-2021 1645 ************236970 Normal Yük 27J9958 | 20D5063 22.10.2021 17:27 Sırada 70 araç var.
10-2021 1647 ************539538 Normal Yük 79DF822 | 27GB146 22.10.2021 17:44 Sırada 71 araç var.
10-2021 1649 ************542533 Normal Yük 31AKA23 | 31R5480 22.10.2021 18:03 Sırada 72 araç var.
10-2021 1650 ************116636 Normal Yük 19EP420 | 27AVK09 22.10.2021 18:07 Sırada 73 araç var.
10-2021 1652 ************116700 Normal Yük 79DS398 | 27U1613 22.10.2021 18:17 Sırada 74 araç var.
10-2021 1653 ************557981 Normal Yük 79AAG437 | 79AAG397 22.10.2021 18:26 Sırada 75 araç var.
10-2021 1654 ************116687 Normal Yük 27BT158 | 27SZ258 22.10.2021 18:30 Sırada 76 araç var.
10-2021 1655 ************116679 Normal Yük 27AFG233 | 27R2303 22.10.2021 18:34 Sırada 77 araç var.
10-2021 1656 ************116660 Normal Yük 27AJC370 | 27AJB405 22.10.2021 18:47 Sırada 78 araç var.
10-2021 1657 ************542948 Normal Yük 33D2042 | 33R6760 22.10.2021 18:57 Sırada 79 araç var.
10-2021 1658 ************116727 Normal Yük 27ADK014 | 27ADZ282 22.10.2021 19:12 Sırada 80 araç var.
10-2021 1659 ************116652 Normal Yük 79AAC734 | 79AAC614 22.10.2021 19:26 Sırada 81 araç var.
10-2021 1660 ************116628 Normal Yük 79AAG635 | 79AAD304 22.10.2021 19:30 Sırada 82 araç var.
10-2021 1661 ************338530 Normal Yük 27AFP694 | 27AAB734 22.10.2021 19:31 Sırada 83 araç var.
10-2021 1662 ************012984 Normal Yük 79AAE704 | 79AAE717 22.10.2021 20:04 Sırada 84 araç var.
10-2021 1664 ************542517 Normal Yük 79AAF163 | 31ZE817 22.10.2021 20:20 Sırada 85 araç var.
10-2021 1665 ************668836 Normal Yük 35AT0141 | 79AAR141 22.10.2021 20:46 Sırada 86 araç var.
10-2021 1666 ************668266 Normal Yük 31RY694 | 31ACP26 22.10.2021 20:49 Sırada 87 araç var.
10-2021 1667 ************013009 Normal Yük 27LC099 | 33F8748 22.10.2021 20:50 Sırada 88 araç var.
10-2021 1668 ************115516 Normal Yük 79EJ841 | 61K1142 22.10.2021 20:52 Sırada 89 araç var.
10-2021 1669 ************013010 Normal Yük 79ACC645 | 22.10.2021 20:53 Sırada 90 araç var.
10-2021 1670 ************019345 Normal Yük 31NCP70 | 31NBM33 22.10.2021 21:26 Sırada 91 araç var.
10-2021 1671 ************565964 Normal Yük 34VY5942 | 34VY5943 22.10.2021 21:27 Sırada 92 araç var.
10-2021 1672 ************115508 Normal Yük 22AAD548 | 27RA489 22.10.2021 21:30 Sırada 93 araç var.
10-2021 1673 ************117178 Normal Yük 33BPJ97 | 27AHT154 22.10.2021 21:33 Sırada 94 araç var.
10-2021 1674 ************542830 Normal Yük 27L0491 | 27Z8091 22.10.2021 21:40 Sırada 95 araç var.
10-2021 385 ************027732 Yaş Sebze Meyve 33AAJ797 | 33AGR720 22.10.2021 22:45 Sırada 96 araç var.
10-2021 1675 ************542822 Normal Yük 27ACL683 | 27ALL42 22.10.2021 23:37 Sırada 97 araç var.
10-2021 386 ************027724 Yaş Sebze Meyve 33EHD85 | 33EMK86 23.10.2021 07:11 Sırada 98 araç var.
10-2021 1678 ************544227 Normal Yük 27AGC433 | 27ACR978 23.10.2021 10:51 Sırada 99 araç var.
10-2021 1679 ************012904 Normal Yük 79EJ965 | 79AZ022 23.10.2021 11:22 Sırada 100 araç var.